>Meetings

Meetings - Papierloos vergaderen

Samenwerken in een organisatie gaat niet zonder goed overleg. Alles wat er gebeurt is vooraf in een vergadering besloten. Ook de te ondernemen acties die de besluiten ondersteunen moeten uitgevoerd en gevolgd kunnen worden. Vergaderingen mogen geen zinloze bijeenkomsten zijn waarin geen afspraken gemaakt worden. Voor elke vergadering is een agenda van belang waarmee deelnemers zich kunnen voorbereiden en notulen waarin de afspraken, besluiten en acties vastgelegd worden. Niet vastgelegd is niet afgesproken!
Voor een eenduidige en overzichtelijke overlegstructuur heeft KMS advies een applicatie ontwikkeld waarin alles over de vergaderingen samen wordt gebracht. 

Kenmerken van CompanySoft Meetings - Papierloos vergaderen:

  • Eenvoudige configuratie met toewijzing van vergaderingen aan afzonderlijke vestigingen, standaard agenda’s en deelnemers met specifieke rechten voor lezen en/of bewerken.
  • Agenda’s met toegevoegde documenten per agendapunt en de mogelijkheid voor aantekeningen per deelnemer.
  • Notuleren met besluiten en acties per item en toewijzing aan speciale projecten.
  • Mailen van agenda's en notulen inclusief persoonlijke actielijsten.
  • Automatische besluitenlijsten, actielijsten en projectplanning.
  • Snel zoeken in notulen uit historie op items per overlegsoort.
  • Meting kwaliteitsdoelstellingen voor aanwezigheid deelnemers en opvolging van acties.
  • Volledig papierloos vergaderen is hiermee mogelijk in combinatie met een Microsoft Surface voor CS Meetings Access.

*Onderstaande gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor contact over producten en diensten van CompanySoft.*